Predictive maintenance, only benefits!

You cannot predict the weather – but you can avoid breakdowns in the chiller, during heatwaves! When a breakdown happens, it is too late! All other days it is possible to work with predictive maintenance. Summer is approaching and for many companies, this means stressful days with failing chillers. However,…

Continue reading

Spetsa kompetensen inför sommaren!

Prestandaanalys är det effektivaste sättet att få information hur effektivt kylmaskiner och värmepumpar fungerar! Sommaren är annalkande och det är nu man kan åtgärda problem som vid varmare väder kan leda till haverier! En komplett prestandaanalys underlättar felsökning men är också nödvändig för att kunna jobba effektivt med energioptimering och…

Continue reading

ClimaCheck has entered a framework agreement with the largest real estate company in Sweden.

As part of the environmental and sustainability work, Vasakronan has signed an agreement with ClimaCheck for monitoring their ground source heat pumps and chillers. The agreement includes continuous cloud-based performance analysing as well as support for optimisation and predictive maintenance. Vasakronan is the largest real estate company in Sweden’s and…

Continue reading

ClimaCheck har ingått ett ramavtal med Vasakronan.

Som en del i sitt miljö- och hållbarhetsarbete har Vasakronan tecknat ett ramavtal med ClimaCheck för övervakning av sina geoenergianläggningar. Avtalet innefattar kontinuerlig prestandaanalys samt stöd för optimering och prediktivt underhåll.  Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och har bland annat investerat i geoenergianläggningar för att minska sin miljöbelastning. Geoenergianläggningar innebär…

Continue reading

Är kylan en ursäkt för värmepumpshaveri?

Just nu biter sig kylan fast i Sverige, några älskar den medan andra får ont i magen och extra jobb. När en köldknäpp kommer ökar nämligen antalet värmepumpshaverier, helt i onödan! Detta på grund av att de flesta tror att en värmepump fungerar bra så länge den klarar av att…

Continue reading

Stor besparing trots att det fungerade!

På ClimaCheck online analyserar vi idag, över 18 miljoner ”datapunkter”, från kyl och värmepumpsanläggningar runt om hela världen. Den data vi får in analyseras kontinuerligt och förser anläggningsägare med prestandaanalys så de kan jobba effektivt med energioptimalt. Något som utmärker sig är dock att vi nästan aldrig analyserar ett system…

Continue reading

New distributor in Italy and Switzerland

The ClimaCheck Network is growing, and we are happy to announce that Energy Efficiency Hub is joining as distributor in Italy and Switzerland. Energy Efficiency Hub will be working both in Italy and Switzerland with local partners. To get in contact with Energy Efficiency Hub or partners in the area…

Continue reading