Loading Events

Förväntningar och krav på mätning och uppföljning ökar i ett tempo som kan vara svårt att hänga med i!

Den 7 mars från kl. 08:00 till 10:00 anordnar vi ett frukostseminarium med fokus på energieffektivitet och att driftsäkerhet säkerställs i kyl- och värmepumpanläggningar! Dessa system står ofta för 40–60% av byggnaders elförbrukning, och vi ser ofta en besparingspotential på 10–30%! Så det är viktigt att inte ta dem för givet! Så det är viktigt att inte ta effektiviteten för givet då dessa system är kritiska investeringar, som ska fungera i många år!

ClimaCheck är världsledande inom prestandaanalys och feldetektering. Tiotusentals mätningar visar att det finns ett stort behov av att optimera kyl- och värmepumpanläggningar. För att uppnå energieffektiv drift måste driftsättning och övervakning av kylmaskiner och värmepumpar förbättras genom tydliga krav vid upphandling.

Under seminariet kommer vi, och utvalda gästföreläsare dela med sig av erfarenheter och visa hur fastighetsägare kan säkerställa att kylmaskiner och värmepumpar arbetar energi- och kostnadseffektivt under hela livstiden – vilket de sällan gör idag.

Gästföreläsare:

  • Fastighetsägare – Vasakronan har sedan flera år systematiskt implementerar ClimaCheck. Idag jobbar de strukturerat med optimering av kylmaskiner och värmepumpar för att reducera antalet driftstopp och haverier.
  • Aggregattillverkare – Enrad tillverkare av aggregat med kolväten som köldmedium. Enrad har länge använt ClimaCheck i sina test och produktionsriggar och har nu tagit steget att göra deras aggregat ”ClimaCheck ready” vilket innebär att alla aggregat levereras färdiga från fabrik för att kopplas upp mot ClimaCheck.
  • Serviceorganisation med övervakningsplattform – Caverion har kopplat ihop sin plattform iTOP med ClimaCheck och erbjuder kunderna kvalificerade tjänster för optimering och driftsäkerhet baserad på ClimaCheck analys.

Du kan anmäla dig i formulären nedan.

Begränsat antal platser:


Var: Atlas Copcos provgruva i Sickla, Nacka.

När: 7 mars

Tid: 08:00 – 10:00, vi kommer finnas kvar i lokalen efteråt, för ytterligare diskussion.

Vi syns den 7e!

 

Dela detta inlägg, välj din plattform!

Go to Top