Knowledge

Latest News

 • ClimaCheck wishes you a Merry Christmas and a happy New Year!

  The season of hot chocolate, snowy landscapes and joyful times are upon us. We want to take the opportunity to wish you a very Merry Christmas and a Happy New Year!

 • ClimaCheck International Training 2023!

  During the two days training, you will get insight in the use of ClimaCheck and the opportunities enabled for energy optimisation as well as predictive maintenance.

 • ClimaCheck driver Vinnova finansierat projekt för att; flytta effekt och optimera kylanläggningar i butiker

  Kylan börjar bita sig fast och ett redan ansträngt elsystem belastas ytterligare. Elpriserna är rekordhöga och brist på el kan tvinga fram roterande frånkoppling av områden. Genom att flytta effekt och optimera befintliga system är det möjligt att i närtid minska trycket på elnätet.  

 • Ta inte prestandan i kylmaskiner och värmepumpar för givet!

  En av anledningarna till att det går att spara så mycket är att prestandan i kylmaskiner och värmepumpar tas för givet så länge rätt temperatur uppnås. Aggregaten är ofta robusta, så de kan leverera rätt temperatur under långa perioder men med en ineffektiv drift.

 • Kyl & värmepumpdagen 2022

  Passa på att besöka oss på Kyl & värmepumpdagen 2022.

 • Chillventa 2022 – Recap

  Chillventa is over for this time, it was nice meeting new and old friends again! We are now looking forward to keep on saving energy with all of you.

 • ClimaCheck får genombrottsorder av den tyska energimyndigheten!

  ClimaCheck och ProptechOS har fått en strategisk order från den tyska Energimyndigheten (dena), för att utveckla och verifiera en plattform för benchmarking av luftkonditionerings-, kyl- och värmepumpssystem. Kontraktet är värt drygt fem miljoner kronor.

 • ClimaCheck in breakthrough business: energy savings deal from German Energy Agency!

  ClimaCheck Sweden AB and ProptechOS (Idun Real Estate AB) have received a strategic order from dena, the German Energy Agency (Deutsche Energie-Agentur), to develop and verify a benchmarking platform for air conditioning, refrigeration, and heat pump systems.

 • ClimaCheck light – Bluetooth performance analyser

  Breaking News at Chillventa! Deliver documented and verified performance to […]

 • Var en del av att sänka Europas elförbrukning med 5%

  Det konstateras regelbundet att energieffektivisering har störst och snabbast effekt […]

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.