Är ditt företag redo för nästa värmebölja?

By |Published On: 2019-02-20|

Extrema väderförhållanden blir vanligare över hela världen med bland annat varmare somrar som resultat. Förra sommarens värmebölja drabbade kyl- och värmebranschen hårt på grund av att kapacitet inte räckte till när många anläggningar fick problem och behövde service samtidigt.

Många anläggningsägare kunde inte få hjälp av entreprenörer som inte hade tillräckligt med tekniker. Det tog lång tid att återställa havererade kylsystem vilket resulterade i t.ex. sjukhus som inte kunde göra operationer, förstörd mat i livsmedelsbutiker och hotell som inte kunde upprätthålla komfortnivån.

Fel uppstår sällan på grund av varmt väder – men de märks när värmen kommer.

De flesta felen borde ha blivit åtgärdade innan värmeböljan. ClimaCheck gör det möjligt att få tidiga varningar och möjligheten att åtgärda problem innan det blir ett haveri tack vara analys av data i realtid. Med ClimaCheck online är det möjlig för serviceföretaget att veta om problem när de uppstår och vid behov är det möjligt att kostnadseffektivt dela informationen med extern expertis för att få snabb support.

Prediktivt underhåll, optimering och övervakning är bästa sättet att undvika haverier och driftstopp.

ClimaCheck är det perfekta verktyget för att tidigt upptäcka problem i luftkonditionering, kyl- och värmepumpsystem. 24/7-övervakning med ClimaCheck identifierar nästan alla avvikelser innan de skapar ett problem i anläggningen och man kan skicka ut tekniker med rätt kompetens och utrustning innan haveriet är ett faktum.

Exempel vad ClimaCheck hittar och som inte normalt övervakas:

• Ett överfyllt aggregat eller nedsmutsad kondensor kommer att larma vid hög utetemperatur men inte annars om man inte övervakar kondensorverkningsgrad med ClimaCheck.

• Ett system med viss köldmediebrist eller expansionsventil problem kommer att larma vid hög utomhustemperatur när effekten inte räcker om man inte övervakar förångningsverkningsgrad med ClimaCheck.

• En kompressor med låg verkningsgrad kommer att larma eller inte leverera tillräcklig kapacitet vid hög utomhustemperatur om man inte övervakar kompressor verkningsgraden med ClimaCheck.

Du kan inte ändra vädret – men du kan förhindra oväntade problem!

Se till att dina system kontrolleras eller övervakas 24/7 med ClimaCheck innan de testas av extrema väderförhållanden. Optimerad utrustning jobbar mer energieffektivt och det är inte ovanligt att man minskar energiförbrukningen med 20‑30%.

Förbered dig redan NU inför nästa sommar, kontakta oss eller en av våra partners för mer information.

Kontakta oss innan nästa värmebölja: https://home.climacheck.com/contact/contact-form/

Har du några minuter över? Passa på att kolla på vår informationsfilm.  

Är du intresserad av ytterligare information kan du läsa mer om  ClimaCheck och hur mätningar fungerar här: https://home.climacheck.com/method/

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

  • Enrad is ClimaCheck ready!

    Enrad heat pumps are now prepared with the necessary sensors as well as a direct connection to ClimaCheck online to start performance analysis from day one and ensure performance.

  • ClimaCheck Ready: Streamlining Connections Across Platforms

    To ease the connection between platforms we introduce “ClimaCheck ready” as a “seal of approval” showing that the certified product/company can send the necessary for ClimaCheck analysis which ensures that the system performance is continuously analysed.

  • ClimaCheck system integration.

    As soon as a deviation is found it is possible to plan when to fix it and avoid performance drift and breakdowns. This reduces the risk of breakdowns as well as it often saves 10-30% energy.

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!