ClimaCheck certifierar kylmaskiner och värmepumpar

By |Published On: 2020-10-23|

Vi lanserar nu ”ClimaCheck certifiering” – en tjänst där ClimaCheck certifierar prestanda och drift på kylmaskiner och värmepumpar. Detta för att säkerställa att anläggningen fungerar med specificerad energieffektivitet vilket ger låg driftkostnad och god driftsäkerhet.

När en ClimaCheck mätning är gjord av lokal tekniker eller genom uppkoppling mot ClimaCheck online kan vi utvärdera systemets prestanda och stödja anläggningsägare och tekniker med analys och åtgärdsförslag. När aggregat uppnår angivna prestanda (om specifika data saknas jämförs prestanda med “god praxis”) så bekräftar ClimaCheck att ”Certifierad prestanda” uppfylls för aggregatet. Certifierad prestanda dokumenterar också att en komplett uppsättning av driftparametrar för aggregatet sammanställs för framtida kontroller och service.

Nästa steg är att gå vidare med ”Certifierad drift” vilket innebär att systemet fungerar pålitligt under olika drift- och lastförhållande. Certifierad drift säkerställer att kringsystem och styrning ger kyl/värmepumpaggregat goda förutsättningar för säker och ekonomisk drift. Detta steg kräver ett par månaders mätning på ClimaCheck online för att täcka in olika driftfall och laster och därmed ge möjlighet att göra en kvalificerad analys. Med korrekt inställda styrparametrar minskar risken för driftstörningar och förhöjd energiförbrukningen.

Framtidens service kommer i stor utsträckning att vara prediktivt och internetbaserat. ClimaCheck erbjuder med över 10 års erfarenhet ”Support för prediktivt underhåll”. När prestanda och drift är certifierade övervakas prestanda och funktion 24/7 med automatisk felidentifiering (FDD) för att undvika framtida fel och prestandaavvikelser.

”ClimaCheck certifierade system” är framtaget tillsammans med ledande fastighetsägare både i och utanför Sverige. Resultaten och besparingarna vi sett hitintills är imponerande. Antalet driftstörningar och servicekostnader minskar, energikostnaderna sjunker vilket gör att miljö- och ekonomiska mål nås snabbare.

För mer information kontakta Info@ClimaCheck.com

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

  • Dynamisk styrning sänker förbrukningen markant för anläggningsägare.

    Projektet genomfördes under våren 2023 och visar att det under gynnsamma förhållanden är möjligt att halvera effekten under de kritiska morgontimmarna och samtidigt avsevärt sänka energiförbrukningen.

  • ClimaCheck Announcement

    We are proud to announce that Consolidated Consultants Consultant in Egypt has enlisted ClimaCheck in their vendor ...

  • Peak shaving project.

    The result of this peak shaving project is a methodology and guide on how to practically implement peak shaving in supermarkets.

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!