ClimaCheck certifierar kylmaskiner och värmepumpar

By |Published On: 2020-10-23|

Vi lanserar nu ”ClimaCheck certifiering” – en tjänst där ClimaCheck certifierar prestanda och drift på kylmaskiner och värmepumpar. Detta för att säkerställa att anläggningen fungerar med specificerad energieffektivitet vilket ger låg driftkostnad och god driftsäkerhet.

När en ClimaCheck mätning är gjord av lokal tekniker eller genom uppkoppling mot ClimaCheck online kan vi utvärdera systemets prestanda och stödja anläggningsägare och tekniker med analys och åtgärdsförslag. När aggregat uppnår angivna prestanda (om specifika data saknas jämförs prestanda med “god praxis”) så bekräftar ClimaCheck att ”Certifierad prestanda” uppfylls för aggregatet. Certifierad prestanda dokumenterar också att en komplett uppsättning av driftparametrar för aggregatet sammanställs för framtida kontroller och service.

Nästa steg är att gå vidare med ”Certifierad drift” vilket innebär att systemet fungerar pålitligt under olika drift- och lastförhållande. Certifierad drift säkerställer att kringsystem och styrning ger kyl/värmepumpaggregat goda förutsättningar för säker och ekonomisk drift. Detta steg kräver ett par månaders mätning på ClimaCheck online för att täcka in olika driftfall och laster och därmed ge möjlighet att göra en kvalificerad analys. Med korrekt inställda styrparametrar minskar risken för driftstörningar och förhöjd energiförbrukningen.

Framtidens service kommer i stor utsträckning att vara prediktivt och internetbaserat. ClimaCheck erbjuder med över 10 års erfarenhet ”Support för prediktivt underhåll”. När prestanda och drift är certifierade övervakas prestanda och funktion 24/7 med automatisk felidentifiering (FDD) för att undvika framtida fel och prestandaavvikelser.

”ClimaCheck certifierade system” är framtaget tillsammans med ledande fastighetsägare både i och utanför Sverige. Resultaten och besparingarna vi sett hitintills är imponerande. Antalet driftstörningar och servicekostnader minskar, energikostnaderna sjunker vilket gör att miljö- och ekonomiska mål nås snabbare.

För mer information kontakta Info@ClimaCheck.com

Share this story!

Follow us!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

  • Tougher times requires effective actions!

    Based on thousands of analysed systems, we know that it is possible to save 10-30% in most air Conditioning, refrigeration, and heat pump (HVACR) system. Making it one of the lowest hanging fruits for energy savings in many buildings.

  • World Refrigeration Day 2022 – 26th June

    ClimaCheck have optimised thousands of systems during the years, and it is from all these systems we know that it usually is possible to save 10-30%, by using information form performance analysis to optimise the system.

  • ClimaCheck wish you an amasing midsummer!

    On Friday it is midsummer in Sweden and our office will be closed. We will ...

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!

Contact us