ClimaCheck Energirapport

By |Published On: 2022-03-29|

Om ett par dagar kommer du att se några uppdateringar på ClimaCheck online. För dig som redan har aktiverat energirapporten, så kommer du även se att energirapport har ett nya utseendet när du får den utskickad.

Den uppdaterade energirapporten ger en övergripande status av systemets energiförbrukning, under det senaste kvartalet. Rapporten skickas ut i början av varje kvartal. Vem som ska ta emot informationen konfigureras i ClimaCheck online.

Om du har några frågor angående detta kan du skicka ett e-postmeddelande till Support@ClimaCheck.com, så hjälper vi dig igång.

I energirapporten kan de bland annat se:

Alla dessa faktorer underlättar jämförelse av både system och fastigheter (benchmark), för ytterligare information och visualisering följ länkarna.


Rapporten kan också nås via ClimaCheck online, på sidan ”Energistatistik”.


Om du vill aktivera din energirapport eller komma igång med ClimaCheck för att börja jobba med energioptimering och prediktivt underhåll på kylmaskiner och värmepumpar så kan du kontakt oss nedan.


Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

  • Gulf Engineering seminar – February highlight

    We want to extend a big thank, to ClimaCheck Partner, Gulf Engineering, for hosting a well-attended and arranged seminar that fostered engaging discussions and productive meetings.

  • Enrad is ClimaCheck ready!

    Enrad heat pumps are now prepared with the necessary sensors as well as a direct connection to ClimaCheck online to start performance analysis from day one and ensure performance.

  • ClimaCheck Ready: Streamlining Connections Across Platforms

    To ease the connection between platforms we introduce “ClimaCheck ready” as a “seal of approval” showing that the certified product/company can send the necessary for ClimaCheck analysis which ensures that the system performance is continuously analysed.

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!