ClimaCheck får genombrottsorder av den tyska energimyndigheten!

By |Published On: 2022-10-19|

ClimaCheck och ProptechOS har fått en genombrottsorder av den tyska Energimyndigheten (dena), för att utveckla och verifiera en plattform för benchmarking av luftkonditionerings-, kyl- och värmepumpssystem. Kontraktet är värt drygt fem miljoner kronor.

EU-kommissionen  har föreslagit att medlemsstaterna ska minska energibehovet med minst 10 procent fram till 31 mars 2023 för att klara energiförsörjningen. Kriget i Ukraina, men även hela klimatfrågan gör att den här typen av projekt får högsta prioritet för att hantera energi och effektbrist inom EU.

Dena fick i uppdrag av det tyska federala ministeriet för ekonomi och klimatåtgärder att implementera digitaliseringsprojekt inom energisektorn 2020-2024, som en del av det ekonomiska stimulanspaket som lanserades för att motverka de finansiella effekterna av coronapandemin.

Ett av delprojekten inom ramarna för detta är ”Piloting Industry 4.0 and Energy Efficiency – Performance Indicator (EnPI) and Analysis Platforms for SMEs”, med syftet att minska energianvändningen hos små och mellanstora företag.

Just dessa företag drabbats hårt av de stigande energipriserna och bedöms även ha en stor potential för energieffektivisering samtidigt som de ofta saknar intern kompetens för att driva energieffektivisering.

ClimaCheck och ProptechOS uppdrag är att utveckla ett kostnadseffektivt analysverktyg som kan användas för just detta och etablera de bästa indikatorerna för att “benchmarka” energiprestanda.

Relevanta företag som använder kylsystem som bedöms passa, kommer att identifieras av ClimaChecks tyska distributör och integreras som samarbetspartners i projektet. Dessa anläggningar/kylsystem ska kopplas upp mot den webbaserade analys- och jämförelse plattformen som utvecklas inom projektet.

 • Att dena utsåg ClimaCheck som vinnare av kontraktet är ett erkännande efter många års hårt arbete med att driva analys och dokumentation av prestanda som en nyckel för att effektivisera kyl och värmepumpsystem, säger Klas Berglöf, utvecklingschef för ClimaCheck. Vi analyserar och övervakar tusentals anläggningar världen över, men branschen i stort arbetar ännu inte aktivt med prestandaanalyser då kunderna, anläggningsägarna, oftast saknar kunskapen att efterfråga sådana tjänster. Denas projekt är en ”game changer” då det lyfter fram betydelsen av övervakning och etablerar indikatorer för energiprestanda för kylsystem, som använder 20% av elektriciteten globalt.
 • Jag är förstås glad och stolt över att vi vinner kontraktet, särskilt eftersom det innebär att vi etablerar oss som en strategisk partner inom både kyla och energioptimering, säger ClimaChecks tyska partner Holger Kühl, ägare till KühlAnalyse. Vi kommer nu fokusera på alla möjligheter som detta kommer att ge, inte bara för oss utan för de deltagande företagen, att tillsammans förbereda energisektorn att möta framtida utmaningar.

 

 

 

 

Avtalet har säkrats i samarbete med ProptechOS, ett operativsystem för fastigheter. ProptechOS är marknadsledare och tillhandahålla den senaste tekniken inom molnbaserade lösningar för effektiv hantering av det ökade antalet sensorer i byggnader som finns. ProptechOS plattform erbjuder en säker sammankoppling mellan utrustning och analysverktyg oavsett leverantör.

Det här erkännandet är en genombrottsorder på den tyska marknaden och det demonstrerar att ProptechOS har flera olika användningsområden, många av dem inom energibesparing, säger Dr. Erik Wallin, Chief Ecosystem Officer hos ProptechOS.

För mer information kontakta ClimaChecks VD, Niklas eller läs mer om våra lösningar här.

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

 • Midsummer celebration and information on our office hours for the Summer!

  This special time of year brings us together to enjoy the light, dance around the Maypole, and welcome the summer!

 • Energy Performance Indicator (EnPi) Benchmarking – ClimaCheck and dena update

  In october 2022 ClimaCheck was awarded a dena project to develop a platform Energy Performance Indicator (EnPi) Benchmarking with the German Energy Agency (Deutsche Energie-Agentur dena).

 • Spring Update from the ClimaCheck network

  All around the world, partners from the ClimaCheck network works tirelessly to support equipment owners on their way to a more sustainable organisation

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!