ClimaCheck har ingått ett ramavtal med Vasakronan.

By |Published On: 2021-03-09|

Som en del i sitt miljö- och hållbarhetsarbete har Vasakronan tecknat ett ramavtal med ClimaCheck för övervakning av sina geoenergianläggningar. Avtalet innefattar kontinuerlig prestandaanalys samt stöd för optimering och prediktivt underhåll. 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och har bland annat investerat i geoenergianläggningar för att minska sin miljöbelastning. Geoenergianläggningar innebär en stor investering och för att få god avkastning krävs att systemet arbetar optimalt vid alla driftförhållanden. Genom att kontinuerligt analysera prestandan är det möjligt att upptäcka avvikelsers direkt när de uppstår i någon komponent/systemdel. Detta gör det möjligt att åtgärda problemet innan energikostnaden drar iväg och de orsakar driftstörningar/haverier.  

ClimaCheck är världsledande på prestandaanalys av värmepumpar och kylmaskiner. Med den unika metodiken är det möjligt att jobba effektivt med optimering och prediktivt underhåll. ClimaCheck online analyserar kontinuerligt tusentals MW kyl/värmeeffekt i fastigheter runt om i världen för att öka effektiviteten och minska antalet haverier.

För mer information om detta ramavtal med Vasakronan kontakta:

Niklas Berglöf – Niklas(at)ClimaCheck.com

Mer information om Vasakronan – https://vasakronan.se/en/about-vasakronan/sustainability/our-responsibility/

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

  • Partnership evolution with Caverion!

    The partnership with Caverion have evolved and now covers multiple countries. A part of the ...

  • Almost 40% increase in Heat Pump sales 2022, is the performance taken for granted?

    By using ClimaCheck to optimise these systems, it is possible to reduce the global electricity consumption with as much as 5%

  • An introduction of the dena Platform

    Driving Efficiency and Reliability with the dena Platform for benchmarking of Refrigeration, Air Conditioning and Heat ...

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!