Du kan inte styra vädret! Men du kan förhindra haverier i kylmaskinen, när det blir varmt!

By |Published On: 2021-04-14|

När ett haveri inträffar är det för sent, alla andra dagar är det möjligt att jobba prediktivt.

Sommaren närmar sig och för många innebär det långa stressiga dagar med havererade kylmaskiner. Dessvärre sker merparten av dessa haverier helt i onödan! Då nästan alla problem går att upptäcka i god tid om man analyserar kylmaskinen/värmepumpens prestanda med ClimaCheck.

Mängden haverier vid värmeböljor resulterar i att många anläggningsägare blir utan akut hjälp, då det inte finns tillräckligt med tekniker att utföra all service samtidigt. Vilket resulterar i att, till exempel sjukhus får ställa in operationer när luftkonditionering och avfuktning inte fungerar. Förstörd mat i livsmedelsbutiker och fastigheter som inte kan upprätthålla komfortnivån på grund av havererade kylmaskiner.  

Prestandaanalys minskar stress och haverier.

När prestanda analyseras i realtid blir det möjligt att agera på förändringar/avvikelser när de uppstår. Det är just detta som skiljer prediktivt underhåll från t.ex. förebyggande underhåll (schemalagt) eller reaktivt underhåll. Prediktivt underhåll baseras på anläggningens tillstånd, när det uppstår en avvikelse åtgärdas den innan den orsakar problem. Görs inte detta ökar risken för haverier och hög energiförbrukning!

Prediktivt underhåll bara fördelar!

Prediktivt underhåll bygger på att det sker när behov uppstår. Att införa prediktivt underhåll i en organisation kräver nya metoder för analys av prestanda vilket innebär en kostnad. Men de kortsiktiga och långsiktiga vinsterna bör motivera alla som har och/eller jobbar med kylmaskiner/värmepumpar att ta den. Genom att undvika haverier kan man i många fall spara hundratusentals kronor, då reparationer är dyra och man kan förlora produktion, komfort eller varor p g a driftstoppet.

 

Ovan “situation” är dessvärre inte ovanlig, den räddar situationen tillfälligt. Men den skadar aggregatet och åtgärdar inte orsaken till problemet, utan riskerar snarare att skapa nya.

Energioptimering en förutsättning för Prediktivt underhåll.

För att kunna jobba effektivt med prediktivt underhåll och optimering på kylmaskiner och värmepumpar. Måste man först säkerställer att man har bra prestanda och drift vid alla olika driftförhållanden baserat på informationen prestandaanalysen ger. När optimeringen är gjord kan man jobba prediktivt och automatiskt detektera till exempel sänkt verkningsgrad någonstans i systemet.

Det går ofta att sänka elförbrukningen med 10-30% genom att optimera prestandan baserat på ClimaChecks prestandaanalys.   

Vill du veta mer om möjligheterna ni har kontakta Niklas@ClimaCheck.com.

Är du nyfiken på vad resultatet blir så kan du läsa detta case, där man sänkte förbrukningen med 26% (70 000 kWh/månad) genom att jobba strukturerat med prestandaanalys och energioptimering.

Share this story!

Follow us!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

  • Ta inte prestandan i kylmaskiner och värmepumpar för givet!

    En av anledningarna till att det går att spara så mycket är att prestandan i kylmaskiner och värmepumpar tas för givet så länge rätt temperatur uppnås. Aggregaten är ofta robusta, så de kan leverera rätt temperatur under långa perioder men med en ineffektiv drift.

  • Kyl & värmepumpdagen 2022

    Passa på att besöka oss på Kyl & värmepumpdagen 2022.

  • Chillventa 2022 – Recap

    Chillventa is over for this time, it was nice meeting new and old friends again! We are now looking forward to keep on saving energy with all of you.

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!

Contact us