Dynamisk styrning sänker förbrukningen markant för anläggningsägare.

By |Published On: 2023-08-28|

I takt med att elektrifiering och användning av förnybar energi ökar, intensifieras behovet av smart och dynamisk styrning. Med finansiering från Vinnova har ClimaCheck, i samarbete med Rise och Caverion, tagit fram vägledning för att effektivt sänka eleffekten inom livsmedelsbutiker och kommersiell kyla under kritiska timmar med högt tryck på elnätet.

Projektet genomfördes under våren 2023 och visar att det under gynnsamma förhållanden är möjligt att halvera effekten under de kritiska morgontimmarna och samtidigt avsevärt sänka energiförbrukningen. Metodiken testades på restaurang/livsmedelskylan i ett IKEA varuhus samt i en ICA Maxi butik.

Metodik

Testerna verifierade att man utan risk för varor, kan minska effekten under kritiska timmar när förbrukningen är hög inom både industri och hushåll. Effektreduktionen uppnåddes genom att optimera anläggningens drift och utnyttja möjligheten att lagra kyla i varorna under natten.

Temperaturen i varorna sänks under natten och tillförd effekt begränsades under flera timmar på förmiddagen utan att varornas temperatur hamnade utanför tillåtet område.

Vägledning som tagits fram beskriver hur man praktiskt:

 1. Går till väga för att identifiera var störst potential finns för att ”lagra kyla” och vilka varor som kräver störst försiktighet för att undvika förhöjd risk av negativ påverkan.
 2. Ändrar styrstrategi för att flytta drift till låglasttid.

Teknisk Integration och Optimering

Testerna utfördes på system som var anslutna till Huurre iTOP vilket möjliggjorde tillgång till data och styrning av börvärden på ett effektivt sätt. ClimaCheck online anslöts till iTOP (via ett API) på servernivå för att möjliggöra effektiv optimering och utvärdering av prestanda.

Optimering av drift samt åtgärdande av fel och brister är en viktig förutsättning för att säkerställa att styrning av kapacitet kan göras utan risk för problem vid överlagring av kyla eller för att komma ikapp efter tiden med reducerad effekt.

Testerna visade även att den totala energiförbrukningen och därmed energikostnaden kunde sänkas markant med ”Dynamisk Styrning”. Att sänka temperaturen på varorna under det normala börvärdet gav sänkt energiförbrukning då kylan producerades på natten vid lägre utomhustemperatur.

Fler kWh kyla producerades med högre COP än vid normal drift, då lasten i huvudsak styrs utifrån kundflöden. Ytterligare kostnadsbesparing uppnås när butiker håller nere taxorna för maxeffekt under höglasttimmar genom att överlagra energi under låglast.

Slutsats och Framtida Potential med Dynamisk Styrning

Resultaten visar tydligt att Dynamisk Styrning sänker förbrukningen och leder till betydande kostnadsbesparingar. Metodiken och tankeprocess kan även appliceras på luftkonditionering och värmepumpanläggningar. Detta gör att anläggningsägare inom många branscher och industrier kan spara både el och pengar.

Om du vill veta mer om dynamisk styrning kontakta oss, så hjälper vi dig igång.

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

 • Gulf Engineering seminar – February highlight

  We want to extend a big thank, to ClimaCheck Partner, Gulf Engineering, for hosting a well-attended and arranged seminar that fostered engaging discussions and productive meetings.

 • Enrad is ClimaCheck ready!

  Enrad heat pumps are now prepared with the necessary sensors as well as a direct connection to ClimaCheck online to start performance analysis from day one and ensure performance.

 • ClimaCheck Ready: Streamlining Connections Across Platforms

  To ease the connection between platforms we introduce “ClimaCheck ready” as a “seal of approval” showing that the certified product/company can send the necessary for ClimaCheck analysis which ensures that the system performance is continuously analysed.

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!