Klimatfrågan borde stå högst på höstens agenda för alla!

By |Published On: 2021-07-22|

Så blev det då dags för mitt första brev som VD för ClimaCheck. Det har varit en intensiv uppstart och jag börjar känna mig ganska insatt i både verksamheten och branschen, dock finns massor kvar att lära och förstå givetvis. Jag hade ganska få referenser eller åsikter om att så här ska det vara – eller så här måste man göra, utan jag har i lugn och ro kunnat observera och lyssna för att skapa mig en egen bild av hur det fungerar.

Miljö, natur och djur har alltid varit områden som legat mig varmt om hjärtat, och därför var det inte svårt för mig att tacka ja till uppdraget som VD för ClimaCheck. Klas Berglöf, som är en av grundarna av bolaget och uppfinnaren av vår fantastiska produkt är precis som jag själv mycket engagerad i miljöfrågor och värnar hållbarhet.

 Klas sa på ett av våra första möten:

”En av sakerna jag verkligen inte står ut med – är detta fullkomligt meningslösa slöseri på energi som jag sett under alla mina år i kyl och värmepump branschen!”

Och jag förstår nu exakt vad Klas menar när jag börjat lära mig hur det faktiskt ser ut och fungerar i vår bransch. Det pågår ett fruktansvärt slöseri med energi, pengar och människors tid som vi tillsammans måste göra något åt.

Min spaning på hur Kyl och Värmepumps branschen fungerar år 2021.

 1. Kompressorhaverier och ineffektiva serviceavtal medför onödiga kostnader.
 2. Organisationerna har svårt att behålla/rekrytera kompetent personal.
 3. Man har en utmaning med att prioritera kompetensutveckling för att bygga kompetens för IT verktyg och molnbaserade tjänster, då mycket tid går åt till brandsläckning i stället för att arbeta förebyggande.
 4. Hög personalomsättning, tekniker är ett bristyrke.
 5. Branschen kan vara riktiga miljöhjältar – branschens kunder förväntar sig att vi visar vägen så de får hjälp att nå både sina egna miljömål och motverka utsläppen av koldioxid som helhet genom att ha den senaste tekniken.

Tråkig nog, ligger branschen efter många andra sektorer som redan ändrat sina arbetssätt, de nyttjar ny teknik och har insett att de hela tiden måste jobba med, nya metoder, arbetssätt, kompetensutveckla och satsa på sin personal.

Kyl och Värmepumps branschen kommer att genomgå samma förändringsresa som både bilindustrin och telekom där i första hand IoT (Internet Of Things) gjort att man svängt om från ”One time ”försäljning till att bygga både nya affärsmodeller med återkommande månadsintäkter, via olika typer av abonnemang. För att detta ska vara möjligt måste man bygga intern kompetens att hantera molntjänster.

I framtiden kommer det vara lika naturligt att ha sina värmepumpar och kylmaskiner uppkopplade som allt annat. Dock är det kundnyttan och tjänsteinnehållet som kommer att vara avgörande för hur väl branschen kommer att lyckas med detta. För branschen så kommer allt fler uppkopplade anläggningar att innebära stor effektivisering när det gäller övervakning och felhantering. Fler kan gå över till att leverera tjänsten prediktivt underhåll i stället för att ägna sig åt brandsläckning när felet väl uppstått.

De som inte klarar att av att förändra sig kommer att försvinna till förmån för de som klarat av att titta ”runt hörnet”.

ClimaCheck driver utvecklingen mot framtidens prediktiva underhåll.

ClimaCheck har sedan 2007 predikat värdet av prediktivt underhåll, vi är idag världsledande och har en unik metod som gör det möjligt att få varningar långt innan haverierna sker. Vi står runt hörnet sedan länge, och sett hur många andra sektorer har gjort den ändring vi möjliggör och förespråkar även för Kyl och Värmepumps branschen.

Amerikanska Departement OF Energy * publicerade siffror vad prediktivt underhåll ger för resultat. Dessa som stämmer bra överens med våra erfarenheter:

70–75 % Färre haverier
35–45% Färre stillestånd
10x ”ROI”
20–30% Sänkt underhållskostnad
20–25% Produktionsökning

Jag ser också en tydlig profil på de företag som nu tar steget ”in i” prediktivt underhåll.

 • De är tekniskt kunniga.
 • De är måna om att kylmaskiner, värmepumpar och luftkonditionering som de investerat i, fungerar optimalt för att sänka energikostnader och minska miljöbelastningen.
 • De jobbar strukturerat och kontinuerligt med analys och dokumentation av prestanda.
 • De har konkreta miljömål som ställer krav på rätt nyckeltal och som ska hålla över tid.
 • De är rädda om sina kunder, de vill undvika haverier och onödiga driftstopp, hela organisationen strävar mot dessa mål – ansvaret ligger inte på en drifttekniker som försöker göra det bästa av vad han har fått att sköta.
 • De är data/informations drivna, vilket krävs för att ha koll på sina verksamheter.
 • De följer upp och ställer krav på dokumentation både vid upphandling och drift.
 • De tittar runt hörnet och är beredda att anpassa och utveckla sin verksamhet.

Men framför allt är de som är beredda att gå före lagstiftningen och myndighetskraven för att erbjuda lösningar som är en del av omställning till prediktivt underhåll – vinnare.

Vad är du och ditt bolag beredda att göra?

Sist men inte minst vill jag tacka för ett varmt välkomnande när jag klev på mitt uppdrag och önska er alla en härlig sommar och semester!

//Lotta

*A Guide to Achieving Operational Efficiency

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

 • Midsummer celebration and information on our office hours for the Summer!

  This special time of year brings us together to enjoy the light, dance around the Maypole, and welcome the summer!

 • Energy Performance Indicator (EnPi) Benchmarking – ClimaCheck and dena update

  In october 2022 ClimaCheck was awarded a dena project to develop a platform Energy Performance Indicator (EnPi) Benchmarking with the German Energy Agency (Deutsche Energie-Agentur dena).

 • Spring Update from the ClimaCheck network

  All around the world, partners from the ClimaCheck network works tirelessly to support equipment owners on their way to a more sustainable organisation

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!