New distributor in Italy and Switzerland

By |Published On: 2021-01-28|

The ClimaCheck Network is growing, and we are happy to announce that Energy Efficiency Hub is joining as distributor in Italy and Switzerland.

Energy Efficiency Hub will be working both in Italy and Switzerland with local partners. To get in contact with Energy Efficiency Hub or partners in the area contact Thomas, CEO of Energy Efficiency Hub.

THOMAS LUBBERS
+39 3405515986
thomas@eehub.it
Energy Efficiency Hub

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

  • Dynamisk styrning sänker förbrukningen markant för anläggningsägare.

    Projektet genomfördes under våren 2023 och visar att det under gynnsamma förhållanden är möjligt att halvera effekten under de kritiska morgontimmarna och samtidigt avsevärt sänka energiförbrukningen.

  • ClimaCheck Announcement

    We are proud to announce that Consolidated Consultants Consultant in Egypt has enlisted ClimaCheck in their vendor ...

  • Peak shaving project.

    The result of this peak shaving project is a methodology and guide on how to practically implement peak shaving in supermarkets.

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!