Price adjustment

By |Published On: 2022-05-09|

From 1 July 2022 we will adjust our price list. To get the latest price, contact your responsible ClimaCheck sales person.

The situation in Europe and shortages of components, affects all business and some of our deliveries as well. We are working continuously as always, to keep our delivery time short. Don’t hesitate to contact us if you have questions on the delivery time.

ClimaCheck has historically made price adjustments every second year, as we are now seeing both rapid and sometimes sharp price adjustments from our suppliers – we will need to adapt more quickly to the situation on the market going forward. As a first step we will work with an annual price review. Our aim is of course to have low fluctuations in our pricing.

Finally, we will have a grace period. Quotes that have been sent, before the price change (during 2022) will be honoured to the greatest possible extent.

Do you have any questions? Please do not hesitate to contact us.

Best best regards
ClimaCheck Team

Prisändring

Från och med 1 juli 2022 kommer vi att justera vår prislista. För att få de senaste priserna, kontakta din ansvarig ClimaCheck säljare.

Situationen i Europa leder till prisändringar och i kölvattnet av pandemin ser vi även viss komponentbrist. Vi arbetar kontinuerligt med att med att hålla våra leveranstiden korta, och ber er om er förståelse för att det ibland kan ta lite längre tid för tillfället.

ClimaCheck har historiskt gjort prisjustering vartannat år. Nu ser både snabba och ibland kraftiga prisjusteringar från leverantörer. Något som vi behöver anpassa oss till. I ett första steg kommer vi att arbeta med en årlig prisöversyn. I de fall leverantörer gör stora förändringar i sina villkor mot oss under året kommer även vi att behöva prisjustera vissa artiklar. Vårt mål är givetvis att fortsätta hålla en stabil och förutsägbar prisnivå utan överraskningar även framåt.

Sist men inte minst kommer vi att låta redan skickade offerter (perioden 1 jan – 31 maj 2022) vara giltiga tills sista december 2022. I den utsträckning det är möjligt.

Har du frågor? Hör gärna av dig!

Med bästa hälsningar
ClimaCheck Team

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

  • Vägledning för att flytta effekt och optimera kylanläggningar!

    I livsmedelsbutiker och storkök finns det en möjlighet att sänka temperaturen i kyl- och frysdiskar under natten och lagra kyla i varorna och på så sätt minska eleffektbehovet under de kritiska timmar på morgonen. 

  • ClimaCheck International Training 2024

    During the two days training, you will get insight in the use of ClimaCheck and the opportunities enabled for energy optimisation as well as predictive maintenance.

  • Automated Fault Detection and Diagnostics: A Prerequisite for Predictive Maintenance

    Automated Fault Detection and Diagnostics and Predictive maintenance represents a significant milestone in the drive towards operational efficiency, energy savings, and sustainability in HVACR systems.

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!