Säkerställ prestanda och god drift inför sommaren!

By |Published On: 2020-05-15|

Genom att kontinuerligt övervaka prestanda i kylmaskiner, värmepumpar och luftkonditioneringssystem med ClimaCheck, går det att jobba med prediktivt underhåll för att förutsäga och undvika haverier.

Värmeböljor drabbar ägare av kyl- och värmepumpaggregat på grund av att service kapaciteten inte räcker när många anläggningar får problem och havererarar samtidigt.

Som resultat är det många anläggningsägare som blir utan snabb hjälp på grund av kapacitetsbrist. Det tar lång tid att återställa havererade kylsystem vilket resulterade i att t.ex. sjukhus som måste ställa in operationer, förstörd mat i livsmedelsbutiker och hotell som inte kan upprätthålla komfortnivån.

Fel uppstår sällan på grund av varmt väder – men de märks när värmen kommer.

De flesta felen hade gått att upptäcka och borde ha blivit åtgärdade innan en värmebölja. Med ClimaChecks unika prestandaanalys är detta möjligt; avvikelser och problem upptäcks innan de orsakar haverier.

Med rätt information är det dessutom enkelt och kostnadseffektivt att planera service. Anläggningsägare och serviceföretag har möjlighet att ha en löpande diskussion och jobba aktivt med optimering. Vid behov är det dessutom möjligt att dela informationen med extern expertis för att få snabb support.

Prediktivt underhåll, optimering och övervakning är bästa sättet att undvika haverier, driftstopp och spara energi.

https://slussen.azureedge.net/image/14511/Slussen_sommar.png

En förutsättning för prediktivt underhåll är att man kontinuerligt analyserar prestanda och agerar när det behövs. Det skiljer sig med andra ord väldigt mycket från schemalagd service och rutinkontroller som görs oberoende av systemets prestanda. När anläggning övervakas 24/7 med ClimaCheck online identifieras alla prestandapåverkande avvikelser innan de skapar problem således är det möjligt att skicka ut tekniker med rätt kompetens och utrustning innan haveriet är ett faktum.

Exempel vad ClimaCheck hittar och som inte normalt övervakas:

• Ett överfyllt aggregat eller nedsmutsad kondensor larmar vid hög utetemperatur men inte annars, om man inte övervakar kondensorverkningsgrad med ClimaCheck.

• Ett system med måttlig köldmediebrist eller expansionsventil problem kommer bara att larma vid hög utomhustemperatur när effekten inte räcker, om man inte övervakar förångningsverkningsgrad med ClimaCheck.

• En kompressor med låg verkningsgrad kommer att larma eller inte leverera tillräcklig kapacitet vid hög utomhustemperatur, om man inte övervakar kompressor verkningsgraden med ClimaCheck.

Du kan inte förutsäga vädret – men du kan förhindra att du får problem när det blir varmt!

Se till att dina system kontrolleras eller övervakas 24/7 med ClimaCheck innan de testas av extrema väderförhållanden. Optimerade anläggningar är som regel driftsäkrare dessutom jobbar de mer energieffektivt! Det är inte ovanligt att energiförbrukningen minskar med 20‑30% efter optimering.

https://slussen.azureedge.net/image/14511/new_Potential_Verification_nonumbers.jpg

Vänta inte på att haverier, se till att ha ett kvitto på prestanda och förbered dig redan nu inför sommaren. Kontakta oss eller en av våra partners för mer information.

Har du några minuter över? Passa på att läsa lite mer om vad som gör ClimaCheck unikt och hur vi använder System effektivitets Index (SEI) för att komplettera COP-data med användbar information. Klas som grundade ClimaCheck går även igenom hur detta gör det möjligt för ClimaCheck att se ända ner på komponentnivå var det finns möjlighet att optimera prestanda.

Artikel om SEI  

Fler nyheter från ClimaCheck

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

  • Vägledning för att flytta effekt och optimera kylanläggningar!

    I livsmedelsbutiker och storkök finns det en möjlighet att sänka temperaturen i kyl- och frysdiskar under natten och lagra kyla i varorna och på så sätt minska eleffektbehovet under de kritiska timmar på morgonen. 

  • ClimaCheck International Training 2024

    During the two days training, you will get insight in the use of ClimaCheck and the opportunities enabled for energy optimisation as well as predictive maintenance.

  • Automated Fault Detection and Diagnostics: A Prerequisite for Predictive Maintenance

    Automated Fault Detection and Diagnostics and Predictive maintenance represents a significant milestone in the drive towards operational efficiency, energy savings, and sustainability in HVACR systems.

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!