Stor besparing trots att det fungerade!

By |Published On: 2021-01-28|

På ClimaCheck online analyserar vi idag, över 18 miljoner ”datapunkter”, från kyl och värmepumpsanläggningar runt om hela världen. Den data vi får in analyseras kontinuerligt och förser anläggningsägare med prestandaanalys så de kan jobba effektivt med energioptimalt. Ofta gör de en stor besparing, baserat på den nya nivån av information!

Något som utmärker sig är dock att vi nästan aldrig analyserar ett system som fungerar perfekt, det finns i stort sett alltid förbättringspotential. Trots att det finns uppenbara möjligheter att spara energi görs det sällan strukturerat.

En av anledningarna är att anläggningsägaren sällan upplever något större problem, så länge de ”får” den önskade temperaturen. En viss frekvens av driftstopp och haverier ses som en del av verkligheten, så länge servicefirman snabbt kommer och får igång systemet igen så accepteras det. Detta är helt galet, då de flesta haverier går att undvika (förutse) och elförbrukningen ofta kan sänkas med 10–30%.

Hur vet man om något måste fixas om man inte upplever att det finns problem? Svaret är enkelt, man måste mäta för att veta. Utan att analysera prestanda så går det inte att säga hur systemet fungerar, än mindre jobba seriöst med energioptimering. Så innan man mätt prestandan är det svårt att säga vad som går att göra bättre eller om det finns problem som kan åtgärdas för att undvika haverier.

ClimaCheck online installerad och integrerad med Carriers kontrollsystem

Ett exempel där vikten av prestandaanalys beskrivs i rapporten ”Ny värmepump –utvärdering ur ett livscykelperspektiv” som gjorts inom ramen för Energimyndighetens forskningsprogram E2B2. När Akademiskas hus investerade i en ny kyl/värmeanläggning på KTH campus var ClimaCheck en del i detta för att säkerställa god prestanda och drift. ClimaCheck online integrerades från start för analys av prestanda. Så att kunde följa anläggnings energieffektivitet i realtid och använda analysen för att optimera driften.

Resultatet blev att systemet kunde optimeras och energiförbrukningen sänktes med ~26%, en stor besparing men helt i linje med det vi brukar se. Det innebär att om optimeringen efter idriftagningen inte gjorts hade anläggningen förbrukat 70 000 kWh mer i månaden än nödvändigt samt haft en ökad risk att haverera.

Analys av system och optimering i ClimaCheck online

Som resultat av rapporten kom man även fram till att:

”Det är också viktigt att få en anläggning som har så stabila driftsförhållanden som möjligt genom att exempelvis säkerställa stabila temperaturnivåer på varma respektive kalla sidan på en kylmaskin eller värmepump. Detta ger förutsättningar för maximal energieffektivitet och livslängd. Att optimera anläggningen till högsta möjliga effektivitet bör prioriteras eftersom detta påverkar energianvändningen under driftsfasen som står för en mycket stor andel av klimatpåverkan under anläggningens livscykel.”

En förutsättning för att jobba effektivt med drift och optimering är att man övervakar prestandan. ClimaChecks metod är unik och världsledande. Idag går det att installera och integrera ClimaCheck med befintliga system som övervakar och samlar in data i fastigheter. Om det inte finns något system som samlar in relevanta data installeras ClimaChecks hårdvara för att få analys av system som inte är uppkopplade.

För mer information hur du kommer igång med ClimaCheck, kontakta: Niklas Berglöf på Niklas(at)ClimaCheck.com

För mer information om caset tryck här.

Vill du läsa rapporten i sin helhet går det att göra här

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

  • Midsummer celebration and information on our office hours for the Summer!

    This special time of year brings us together to enjoy the light, dance around the Maypole, and welcome the summer!

  • Energy Performance Indicator (EnPi) Benchmarking – ClimaCheck and dena update

    In october 2022 ClimaCheck was awarded a dena project to develop a platform Energy Performance Indicator (EnPi) Benchmarking with the German Energy Agency (Deutsche Energie-Agentur dena).

  • Spring Update from the ClimaCheck network

    All around the world, partners from the ClimaCheck network works tirelessly to support equipment owners on their way to a more sustainable organisation

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!