Vem kommer att driva förändring? – Klas har ordet!

By |Published On: 2019-06-19|

Vem kommer att göra framtidens kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsystem effektiva och driftsäkra?

Hej,

Nyligen var jag på uppstartsmötet för Varmt&Kallt, ett kluster sponsrat av Energimyndigheten för att driva utveckling inom kyl- och värmepumps-branschen. En presentation av Forskning från Chalmers fick mig att reflektera över kyl- och värmepumpmarknadens framtid.

Forskarna hade intervjuat fastighetsägare och entreprenörer och konstaterade att det var ett stort glapp mellan vad fastighetsägarna önskade sig och vad entreprenörerna levererar. Forskarnas bedömning var att branschen inte kommer att förnya sig och leverera den energieffektivitet och driftsäkerhet som beställarna önskar samt förväntar sig. Utan det kommer att komma nya aktörer som bygger upp kompetens och agerar utifrån beställarnas intresse.

Vi ser dagligen hur system som analyseras arbetar långt ifrån optimalt och hur lite som händer för att åtgärda problemet i vår konservativa bransch. Trots det stora behovet av att mäta och optimera, driver väldigt få i branschen att mätning och verifiering är en förutsättning för kompetensuppbyggnad och energieffektivisering.

Kylbranschen har levt på att sälja aggregat, timmar och reservdelar och hävdar att kunderna inte är beredda att betala för optimering och förebyggande underhåll. Frågar kunden efter ett serviceavtal ”enligt lag”, innebär det enbart läcksökning enligt EU direktiv, vilket inte har något med optimering att göra. Således offereras och levereras service enligt lagen även om man anser att kunden borde köpa något annat. Vem som har ansvaret för dagens situation får du själv avgöra.

Min övertygelse är att detta inte är en hållbar situation!

Med dagens möjligheter att kontinuerlig övervaka och analysera prestanda så går det att upptäcka avvikelser långt innan ett haveri sker eller energikostnaderna skenar. Detta kommer förändra kyl- och värmepumpsbranschens i takt med att fokus/krav på energieffektivisering ökar. Det slösas oerhört i kyl- och värmepumpanläggningar idag.

Fastighetsägare har sällan intern expertis på alla teknologier som finns i en fastighet. Detta skapar ett beroende av externa “kylexperter” som förväntas säkerställa effektiv och säker drift vilket inte kan göras utan att man mäter upp anläggningarna.

Men det ställs sällan krav på dokumentation av prestanda och funktion. Beställare som vill ha prestandamätning utförd eller kontinuerlig prestandaövervakning möts t o m av entreprenörer som avråder från mätning då ”de har koll”.

Vet man inte prestanda vet man inte om aggregatet är effektivt. Vet man inte kompressor-, förångar- och kondensorverkningsgrader vet man inte om aggregatet kan förväntas överleva nästa värmebölja eller om de förbrukar mer energi än nödvändigt.

Kyltekniker/ingenjörer som inte regelbundet arbetar med driftoptimering saknar den erfarenhet som behövs. Att starta ett aggregat vid ett servicebesök och skriva ner några driftparametrar har inget med driftoptimering att göra.

Vem kommer att driva den förändring som krävs för att skapa energieffektiva och driftsäkra anläggningar?

Verktyg för att introducera prediktivt underhåll och optimera anläggningar finns men används sällan. Det är möjligt att kostnadseffektivt analysera kylprocesser i molnet – en expert kan övervaka hundratals aggregat med hjälp av automatiserad felsökning och styra de insatser som krävs för att säkerställa effektiv drift och upptäcka och åtgärda de flesta fel långt innan haveriet inträffar.

I många aggregat som levereras för kommersiella fastigheter idag finns de flesta eller alla givare som behövs för att göra prestandakontroll som standard. Befintliga övervakningssystem kan samla in data och vidarebefordra den för analys och via standardgränssnitt även visualisera resultatet i befintliga system.

Kommer kylbranschen att leverera det kunderna förväntar sig eller fortsätta med ”Business as usual”? Om inte branschen leder en förändring kommer nya aktörer se möjligheterna, bygga kompetens och erbjuda anläggningsägarna energieffektivisering och driftsäkerhet genom prediktivt underhåll!

ClimaCheck Sweden AB
Klas Berglöf
CEO

Läs hela vårt nyhetsbrev för juli här!

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

  • Enrad is ClimaCheck ready!

    Enrad heat pumps are now prepared with the necessary sensors as well as a direct connection to ClimaCheck online to start performance analysis from day one and ensure performance.

  • ClimaCheck Ready: Streamlining Connections Across Platforms

    To ease the connection between platforms we introduce “ClimaCheck ready” as a “seal of approval” showing that the certified product/company can send the necessary for ClimaCheck analysis which ensures that the system performance is continuously analysed.

  • ClimaCheck system integration.

    As soon as a deviation is found it is possible to plan when to fix it and avoid performance drift and breakdowns. This reduces the risk of breakdowns as well as it often saves 10-30% energy.

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!