ClimaCheck driver Vinnova finansierat projekt för att; flytta effekt och optimera kylanläggningar i butiker

By |Published On: 2022-12-13|

Kylan börjar bita sig fast och ett redan ansträngt elsystem belastas ytterligare. Elpriserna är rekordhöga och brist på el kan tvinga fram roterande frånkoppling av områden. Genom att flytta effekt och optimera befintliga system är det möjligt att i närtid minska trycket på elnätet.

Kylanläggningar (och värmepumpar) har en stor påverkan på topplasten i elsystemet, vilket utgör både ett problem och en möjlighet. Kylanläggningar återfinns överallt i samhället, de arbetar med termiska system som är trögare än elsystemet. Detta skapar en möjlighet att flytta effekt och/eller tillfälligt sänka effekten i en anläggning utan att det påverkar t.ex. varor i kyldiskar.

När en förväntad elbristsituation är annalkande, kan således temperaturnivån ändras för att öka ackumuleringen och flexibiliteten. Detta kan utnyttjas för att sänka effekttoppar och/eller en förlängd tid med sänkt effekt.

Flera positiva effekter genom att  flytta effekt

Tillvägagångssättet är inte nytt, men det saknas erfarenheter i Sverige då låga elpriser inte gett tillräckliga incitamenten att jobba med detta.

Det finns också en optimeringspotential på 10-30% i kylanläggningar som direkt sänker effekt och energibehov, vilket uppskattas motsvara 50-150 MW i Sveriges 3000 större
livsmedelsbutiker (på längre sikt troligen i samma storleksordning i storkök, restauranger och liknande anläggningar).

Metodik och riktlinjer baseras på internationella erfarenheter och hänsyn till olika varors känslighet ska tas fram och testas i projektet. Testen görs hos tre behovsägare som representerar några av de stora livsmedels butikskedjorna i Sverige.

Bakgrund ” Innovationer för en minskad elanvändning

Vinnova och Energimyndigheten vill accelerera nyttjandet av lösningar som minskar elanvändning och flyttar den till rätt tider på dygnet. En gemensam insats ska leda till innovationer eller beteendeförändringar som kan spridas omgående och snabbt ge bred och långsiktig effekt i samhället.

ClimaCheck har analyserat och optimerat tusen talsystem med partners runt om hela världen, och kan med säkerhet säga att det finns en enorm besparingspotential i kylmaskiner och värmepumpar. Generellt går det att spara mellan 10-30% (ibland betydligt mer) och ökad driftsäkerhet som resultat när man jobbar strukturerat med energioptimering.

Då dessa system står för 20% av den globala elförbrukningen och mellan 30 och 60% i fastigheter får dessa optimeringar snabb effekt och kan leda till ett lägre elpris.

Kontakta ClimaCheck

Projektet görs tillsammans med RISE och Caverion, för att få mer information om projektet kontakta, Klas. Om du önskar ta nästa steg i energioptimering med ClimaCheck kan du kontakta oss här så hjälper vi dig så fort vi kan.

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

  • Exempel på serviceavtal och AMA-texter.

    Med hjälp av de exempel på AMA-texter och avtalstexter, som vi tagit fram med ledande företag så blir det enkelt att säkerställa en högre nivå av analys och service.

  • Glad Påsk önskar ClimaCheck!

    Vi passar på att önska er alla en riktigt glad påsk!

  • ClimaCheck 20 Years and New Logo!

    To celebrate our first 20 years, we take the opportunity to update our logo. If you follow us on social media or subscribe to our newsletter, then you have probably already noticed the logo, as it has gradually made its appearance.

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!