Ta inte prestandan i kylmaskiner och värmepumpar för givet!

By |Published On: 2022-12-01|

I dagsläget går det inte en dag utan att kommentarer kring energikrisen och dess problematik lyfts i samhällsdebatten. Allvaret i situationen är uppenbart och det är bråttom att komma i gång med ytterligare energibesparingar. Som tur är finns det många lösningar och åtgärder som kan implementeras redan idag, dessvärre är det inte alltid tydligt vilken som ger bäst resultat.

I mixen av lösningar och möjligheter finns det olika fokus, allt ifrån att produceras mer elektricitet till energieffektivisering. I slutändan kommer många av dessa lösningar behövas. Den här artikeln kommer att fokusera på hur energieffektivisering och kostnadsbesparingar kan uppnås fort, genom  att jobba med prestandan i kylmaskiner och värmepumpar.

Dessa system står för mer än 20% av den globala elförbrukningen, så att minska förbrukningen i kylmaskiner och värmepumpar får lokala och globala effekter. Nedan återfinner du även två anläggningar där man genomfört en strukturerad optimering och sänkt elförbrukningen med 26% respktive 50%.

Hur börjar energieffektivisering?

För att snabbt minska elförbrukning är energieffektivisering ett säkert och lönsamt kort. För att få bäst effekt gäller att börja från grunden. Således måste stora elförbrukare som påverkas av och påverkar många system identifieras i ett tidigt skede, detta gäller allt ifrån sjukhus, båtar, kommersiella fastigheter, bostadshus, listan går att göra lång. När den kartläggningen är gjort finns det goda möjlighet att jobba effektivt genom hela effektiviseringsprocessen.

I fastigheter står ofta kylmaskiner och värmepumpar för 30–60% av den totala elanvändningen. Något som gör att även ”små” besparingar påverkar hela fastighetens elförbrukning.

Utöver att kylmaskiner och värmepumpar nyttjar stora mängder el, så är de ofta kritiska för verksamheten. Till exempel går närmare 50% av den totala elförbrukningen i många matbutiker till att kyla livsmedel. Vid ett oförutsett driftstopp kan stora mängder mat förstöras. Något som gör att det finns ytterligare fördelar med energieffektivisering, då ett effektivt system också är driftsäkert.

Baserat på tusentals mätningar och optimerade kylmaskiner samt värmepumpar vet vi att det ofta är möjligt att sänka elförbrukningen med 10–30%.

Hur kommer man igång?

Idag är det vanligt att prestandan för kylmaskiner och värmepumpar tas för givet så länge den önskade temperaturen uppnås, även fast de är en av de större elförbrukarna i många verksamheter. Något som innebär förhöjda energi- och driftkostnader. För att komma till rätta med detta måste prestandan dokumenteras, även om man rätt temperatur uppnås. Ett effektivt sätt att göra det är med hjälp systemeffektivitets index (SEI).

Som tur är, så är det varken dyrt eller svårt att komma i gång. Dock är det viktigt att det finns en struktur och åtgärder/aktiviteter görs rätt ordning. Först måste det säkerställas att rätt data samlas, sen måste den analyseras för att få information att jobba med.

Därefter måste det finnas någon som tar hand om information och rutiner för att hantera den, så att avvikelser åtgärdas när de uppstår och haverier undviks.

ClimaCheck kan hjälpa dig i gång idag, du kan antingen ladda ner vår guide eller kontakta oss direkt för att få en kickstart.

Resultat och besparing

Vad händer då när man på ett strukturerat sätt jobbar med mätning och uppföljning av prestandan i kylmaskiner och värmepumpar?

I Vasakronans fastighet Triangeln, i södra Sverige har kylanläggningen optimerats något som resulterade i att energiförbrukningen sänktes med 50%. Projektet gjorde Vasakronan tillsammans med ClimaCheck och de ansvariga entreprenörerna. Inledningsvis analyserades driften på ClimaCheck Online för att skapa ett bra beslutsunderlag för möjliga optimeringsåtgärder.

Därefter jobbade en projektgrupp med att ta fram åtgärder baserat på den tillgängliga informationen. Tillsammans med alla inblandade entreprenörer genomfördes därefter optimeringsåtgärder. Under processen så verifierades prestandan kontinuerligt så att resultatet av åtgärderna dokumenterades. Eventuella nya åtgärder gjordes löpande.

När projektet var klart så kunde alla inblandade konstatera att kylmaskinernas elförbrukning hade halverats, vilket såklart får stor påverkan på fastighetens totala förbrukning, då kylmaskiner är en stor del av fastighetens totala elanvändning.

Månad Energisignatur för referensperiodens
förbrukning (blå linje)
Uppmätt förbrukning
(grå staplar)
Förändring i förbrukning
Maj 25 974 kWh 6 027 kWh -19 947 kWh (-77%)
Juni 61 403 kWh 25 389 kWh -36 014 kWh (-58%)
Juli 82 008 kWh 46 444 kWh -35 564 kWh (-43%)
Aug 111 042 kWh 60 981 kWh -50 061 kWh (45%)
Summa 280 427 kWh 138 841 kWh -141 586 kWh (-50%)

 

Ett annat exempel är från Akademiska hus och en anläggning på  KTH, där energioptimeringen ledde till en energibesparing på 26% (70 000 kWh/månad). I båda projekten finns det likheter, då man även i detta fall har haft en struktur och en process för att samla in data, analysera den och sen använda informationen för att optimera anläggningen.

 

Den blåa linjen är den förväntade energiförbrukningen baserat på prestandan innan optimering. Den röda linjen är den nya baslinjen och de röda staplarna är den faktiska konsumtionen.

Den blåa linjen är den förväntade energiförbrukningen baserat på prestandan innan optimering. Den röda linjen är den nya baslinjen och de röda staplarna är den faktiska konsumtionen.

 

Hur kommer det sig att det ofta går att sänka elanvändningen för kylmaskiner och värmepumpar?

En 50% besparing är stor, men vi ser dem titt som tätt. Generellt är besparingen i mellan 10 och 30%, något som fortfarande resulterar i korta återbetalningstider och stora miljövinster.

Nu kanske du undrar varför det nästan alltid är möjligt att göra dessa besparingar? En av anledningarna till att det går att spara så mycket är att prestandan i kylmaskiner och värmepumpar tas för givet så länge rätt temperatur uppnås. Aggregaten är ofta robusta, så de kan leverera rätt temperatur under långa perioder men med en ineffektiv drift.

Detta leder i sin tur till ökad energianvändning under långa perioder, tills maxeffekt krävs eller förhöjt slitage leder till driftstopp. Något som blir tydligt vid värmeböljor eller köldknäppar, när många verksamheter blivit stillastående på grund av havererade system, med höga kostnader som följd.

Tekniken finns idag, vi kan hjälpa dig i gång, vill du läsa mer om hur du kan gå vidare själv finns vår guide. Vill du ha hjälp kan du kontakta oss direkt för att komma igång.

Är du intresserad av nyheter kring energioptimering av kylmaskiner och värmepumpar så kan du skriva upp dig till vårt nyhetsbrev och följa os på LinkedIn för att inte missa det senaste inom analys och optimering.

För att komma i kontakt med artikelförfattaren, kan du mejla Niklas.

 

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

  • Midsummer celebration and information on our office hours for the Summer!

    This special time of year brings us together to enjoy the light, dance around the Maypole, and welcome the summer!

  • Energy Performance Indicator (EnPi) Benchmarking – ClimaCheck and dena update

    In october 2022 ClimaCheck was awarded a dena project to develop a platform Energy Performance Indicator (EnPi) Benchmarking with the German Energy Agency (Deutsche Energie-Agentur dena).

  • Spring Update from the ClimaCheck network

    All around the world, partners from the ClimaCheck network works tirelessly to support equipment owners on their way to a more sustainable organisation

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!