Exempel på serviceavtal och AMA-texter.

By |Published On: 2024-04-19|

Jämför man mängden data som samlas in i fastigheter idag, med den som samlades in för några år sedan, är det stor skillnad. Adderar man dagens möjligheter att analysera insamlad data så blir skillnaden ännu större. Potentialen att jobba på nya effektiva sätt med en helt ny nivå på information är med andra ord enorm.

Därför är det häpnadsväckande, att ”business as usual” inte förändrats, även fast det uppstått nya möjligheter i kyl- och värmepumpsbranschen. Det finns många exempel på sådant som sker i onödan. Ett exempel är alla de kompressorhaverier som sker till följd av läckande backventiler i kompressorer. Ett annat är de haverier sker vid värmeböljor eller köldknäppar, dessa förklaras ofta med extrema temperaturer trots att driftfallet ligger väl inom tillåtet arbetsområdet för en fungerande anläggning. Haverierna föregås ofta av månader eller år av ineffektiv drift.

Som tur är finns det lösningar, ClimaCheck online kan upptäcka den ineffektiva driften när den börjar! Vilket leder till att man slipper agera reaktivt när aggregatet havererar (ofta när det behövs som mest)! Vi ser ofta att de som jobbar proaktivt med energioptimering och prediktivt underhåll gör energibesparingar över 20%, samtidigt som stabiliteten i systemet ökar avsevärt vilket minskar haveri risken.

För att ta tillvara på denna möjlighet har vi tagit fram exempel på serviceavtal och AMA-texter, som underlättar i hel livscykeln för kylmaskiner och värmepumpar.

Samla in rätt data för analys (AMA-texter)

Genom att säkerställa att rätt data (inte bara mycket) samlas in i ett tidigt skede kan man spara mycket pengar. För att underlätta detta har vi förberett AMA-texter:

Sedan 2007 har vi anslutit tusentals kylmaskiner och värmepumpar till ClimaCheck online. Analysen vi gör grundas i den unika ClimaCheck metoden och informationen vi får fram är nödvändig för att jobba effektivt med optimering och prediktivt underhåll. Dokumentet innehåller information som underlättar för den som vill säkerställa att rätt data samlas in från början. Att ta dessa beslut i ett tidigt skede gör datainsamlingen mer kostnadseffektiv då de nödvändiga givarna ingår i kravspecifikationen.

Använd information (Serviceavtal)

Tillsammans med partners och ledande fastighetsägare, har vi tagit fram exempel på avtalstexter. Med dessa har du underlag som kan användas både vid idrifttagning, optimering och över tid för att säkerställa optimal prestanda med hjälp av prediktivt underhåll.

Tanken med dessa avtal är att hjälpa företag som vill upphandla eller erbjuda prediktivt underhåll för att säkerställa säker och effektiv drift.

Har du frågor eller tankar kring denna dokumentation tveka inte att höra av dig till oss!

Styrkan med prediktivt underhåll?

När man har data och analyserar denna, så finns det många fördelar. Men man måste ta vara på dessa, något som görs effektivt genom att introducera prediktivt underhåll.

Vi har gjort en guide för att hjälpa dig komma igång på ett strukturerat sätt. Du kan ladda ner den gratis här. 

Att planera underhåll och service baserat på avvikelser i stället för att vänta tills något går sönder erbjuder många fördelar. Dels så slipper man haverier, man kan åtgärda problem som ökar energiförbrukningen, det är resurseffektivt, vilket gör att man kan åtgärda fler problem med de tillgängliga personalresurserna.

Mer information om potentialen med ClimaCheck baserad mätning och uppföljning.

Flera organisationer har belyst besparingspotentialen med vår metodik, WWF (72 miljoner ton/år) och Mission innovativ (~100 miljoner ton/år), och konstaterat att det är möjligt att sänka det globala koldioxidutsläpp markant. För att sätta siffrorna i perspektiv så var Sverige utsläpp 45 miljoner ton 2022.

Att dessa besparingar är möjliga, beror på att kylmaskiner och värmepumpar förbrukar så stora mängder el (mer än 20% av den globala förbrukningen)

Detta är ytterligare en faktor som stärker vår övertygelse om att man måste jobba på ett effektivare sätt med kylmaskiner och värmepumpar. Både Svenskt Geoenergicentrum och  International Energy Agency (IEA) har redovisat behovet av strukturerad datainsamling och analys samt fördelen vår metodik ger. Om du vill djupdyk i denna information återfinns den här:

Svenskt Geoenergicentrum

International Energy Agency

Metodiken går självklart att applicera på värmepumpar och kylmaskiner som inte använder geoenergi (mark eller berg).

Har du frågor, tveka inte att kontakta oss!

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

  • Spring Update from the ClimaCheck network

    All around the world, partners from the ClimaCheck network works tirelessly to support equipment owners on their way to a more sustainable organisation

  • Sommaren är på ingång, förväntar ni er haverier i kylmaskiner?

    Baserat på tiotusentals mätningar kan vi konstatera att majoriteten av alla haverier går att undvika. Kylmaskiner havererar inte på grund av att det blev varmt, utan på grund av ineffektiv drift  över långa perioder.

  • ClimaCheck gästspelar i Energihandboken – The Podcast

    Fokusen på Energibesparing ökar dagligen, ta chansen att lyssna in när vår VD Carl-Johan, Mats, och Kay djupdyker i prestandaanalys av kylmaskiner och värmepumpar!

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!