Ny sommar, samma möjligheter men mindre tid.

By |Published On: 2023-04-19|

Mänskligheten befinner sig i en situation där vi kan välja att fortsätta ”som vi alltid gjort” eller ändra på oss.

Om vi inte gör de nödvändiga förändringarna så är det allmänt vedertaget att kommer vi hamna i en situation med irreversibla klimatkonsekvenser med stora kostnader som följd. Fönstret att minska konsekvenserna minskar hela tiden.

En nyckel i detta klimatpussel är energieffektivisering, det möjliggör både effektivisering av vår energianvändning och en minskning av koldioxidutsläpp. I många fall kan förändringen i sig vara ganska liten, så man kan fortsätta nästan som vanligt, men effektivare.

För att nå energieffektivitet måste man göra rätt, idag finns det inga genvägar.

Börja från grunden – ta inte storförbrukarna för givet.

Globalt så står kylmaskiner, värmepumpar och luftkonditionering för mer än 20% av den förbrukade elen. När det kommer till fastigheter, förbrukar dessa system mellan 30–60% beroende på var i världen fastigheten finns samt vad för verksamhet som bedrivs i den.

Efter tusentals analyserade och optimerade kylmaskiner och värmepumpar kan vi konstatera att dessa generellt förbrukar 10-30% mer el än nödvändigt. Ineffektiviteten leder också till onödiga haverier och ökade kostnader i verksamheten.

Att denna ineffektivitet finns, beror på flera faktorer. Till exempel:

A. Det finns ett missförstånd, där många utgår ifrån att ”rätt” temperatur är samma sak som bra prestanda.

B. Den data som finns tillgänglig analyseras inte på ett effektivt sätt. Så det saknas information för att jobba med effektivt med energioptimering av kyl och värmesystem.

C. Den nivå på service som krävs, erbjuds eller efterfrågas inte. Historiskt sett har det inte krävts (eller erbjudits) service som baseras enskilda komponenters tillstånd, vilket krävs för att jobba prediktivt.

D. Många företag saknar tillräcklig information, kompetens och struktur för att jobba effektivt med energieffektivisering.

Fel uppstår inte på grund av varmt väder, men de märks när värmen kommer.

Sommaren är annalkande i Sverige, en period som innebär att många kylmaskiner havererar med ökade kostnader som resultat. Det råder även brist på kyltekniker, så det finne en överhängande risk att det tar längre tid än normalt att få service när många system havererar samtidigt.

Dessa haverier tenderar också att påverka företags kärnverksamhet, vilket medför ytterligare kostnader i väntan på att kylsystemen kommer i gång igen.

Det är inte ovanligt att haverier skylls värmen, vilket är fel. I och med att kylmaskiner och värmepumpar kan leverera ”rätt” temperatur (A) ineffektivt under lång tid, märks inte felen förens kyla/värme behovet ökar.

När prestandan inte analyseras, så är det svårt, tidskrävande och dyrt att upptäcka om system inte fungerar optimalt.

Det är alltså inte sommarvärmens “fel” att aggregat havererar, utan ineffektiv drift. Det positiva med detta är att man i många fall kan undvika haveriet, om man agerar i tid.

När prestandan kontinuerligt analyseras så är det enkelt att upptäcka avvikelser, spara energi och undvika haverier. För att detta ska ske effektivt så måste det vara specificerat (C), så att data analyseras (så man får information) och ansvarsområden är tydliga.

Informationen ska sen att använda för att åtgärda felet och på så sätt minska risken för att en kylmaskin havererar när den ska leverera maxkapacitet.

Slutsats för att nå “rätt” temperatur effektivt.

Generellt går det idag att spara mellan 10 till 30% av elförbrukningen i kylmaskiner och värmepumpar, och samtidigt minska risken för haverier. Att nå dessa besparingen med hjälp av energieffektivisering behöver inte vara svårt eller kräva massor med extra tid. Det handlar om att effektivisera och förfina de rutinerna finns idag. Detta går att göra i några få steg.

 1. Säkerställ att data samlas in och analysers, så att prestanda dokumenteras på ett korrekt sätt.
 2. Säkerställ att det informationen som blir tillgänglig används.
 3. Etablera rutiner för att hantera avvikelser när de uppstår.

Dessa steg är väsentliga, när det kommer till data driven energioptimering och prediktivt underhåll.

Metodiken finns sammanfattat i den har guiden, som du kan ladda ner kostnadsfritt. Om man följer stegen i guiden så löser man även flera av de problemen som beskrivs ovanför (A, B, C, D) vilket resulterar i en mer lönsam verksamhet.

Vill du ha mer information kan du även kontakta oss här.

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

 • ClimaCheck online

  ClimaCheck online – Maintenance – 6-7/7

  During this weekend (sixth and seventh of July), ClimaCheck online will be through some planned maintenance.

 • HVACR optimisation and the potential reduction of CO2!

  Multiple organisations have evaluated the saving potential within HVACR optimisation, and reached similar conclusions: it is possible to reduce CO2 emissions by millions of tons by optimising HVACR systems.

 • Midsummer celebration and information on our office hours for the Summer!

  This special time of year brings us together to enjoy the light, dance around the Maypole, and welcome the summer!

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!