Sommaren är på ingång, förväntar ni er haverier i kylmaskiner?

By |Published On: 2024-05-14|

Sommaren är på ingång, en period som är förknippad med ett ökat antal haverier i kylmaskiner. Som ett brev på posten är vi inne i en ”rekordperiod” där medeltemperaturen för de 12 senaste månaderna är den högsta som har uppmätts. Även april fick ett eget rekord, i form av att vara den elfte månaden i rad som sätter värmerekord för en enskild månad.

En effekt av den globala uppvärmningen är extremväder, vilket leder till en större variation i temperatur. Något som förväntas göra varma perioder varmare och kalla perioder kallare, vilket självklart påverkar kylmaskiner och värmepumpar.

En högre utomhustemperatur påverkar kylmaskiner på flera sätt; de får fler drifttimmar och jobbar ofta närmare sina gränser. Dessutom blir behovet av kyla högre, så ett haveri när det är varmt påverkar ofta verksamheten avsevärt.

Ironiskt nog så sker dessa haverier när de gör som mest skada. Historiskt sett så har dessa haverier ”accepterats” då de kopplas ihop med den högre utetemperatur. Något som man inte kan påverka.

Haverier i kylmaskiner och värmepumpar går att förutsäga och undvika!

Baserat på tiotusentals mätningar kan vi konstatera att majoriteten av alla haverier går att undvika. Kylmaskiner havererar inte på grund av att det blev varmt, utan på grund av ineffektiv drift  över långa perioder.

En del i denna problematik är att fokusen på att hålla ”rätt” temperatur, inte optimal prestanda. Och så länge kylmaskiner klarar det, antas den fungera bra. Detta resulterar i att kylmaskiner ofta arbetar ineffektivt i långa perioder och havererar när de behövs som mest. Vilket skapar en personalintensiv och svårplanerad bransch/verksamhet.

I en bransch som kämpar med kapacitetsbrist innebär fler haverier att många anläggningsägare kommer bli utan snabb hjälp. Då det inte finns tillräckligt med tekniker som kan utföra all service samtidigt.

Det i sin tur får ofta förödande effekter t.ex. i att sjukhus får ställa in operationer när luftkonditionering och avfuktning inte fungerar. Andra vanliga scenarier är förstörd mat i livsmedelsbutiker eller fastigheter som inte kan upprätthålla komfortnivån.

En driftsäker kylmaskin arbetar ofta effektivt.

IoT och Industri 4.0 förändrar bransch efter bransch och kyl- och värmepumpsbranschen kommer inte vara ett undantag. Flera av de problem som nämnts ovan går att komma åt med beprövade och moderna metoder.

I och med att kylmaskiner och värmepumpar ofta levereras med en mängd givare idag, finns massor av data tillgänglig. Detta gör det möjligt att ta klivet in i Industri 4.0 och börja med effektiv energioptimering och prediktivt underhåll.

Den data som samlas in från kylmaskiner idag visualiseras ofta i olika BMS och styrsystem, men den analyseras inte med prestandan i fokus. Däremot finns en förväntan att ”någon” ska kolla på alla data och agera baserat på förändringar.

Då kylmaskiner och värmepumpar är kritiska delar i dynamiska system är det svårt, ineffektivt och dyrt att jobba med de enorma mängderna rådata som finns.

Mängden haverier och onödig energiförbrukning vi kan se, är ett tydligt bevis på att det finns enorma utmaningar men även ett stort besparingspotential i branschen.

Vi gör information av data!

Stora mängder data är inte en automatisk lösning, dock är det en del av lösningen. Genom att analysera data är det möjligt att få fram information. I över 20 år har ClimaCheck metoden använts för just detta!

Med hjälp av vår analys är går det att upptäcka avvikelser när de uppstår. Dessa rapporteras direkt (”tidiga varningar”) till den personen som är ansvarig för att åtgärda problemet. Då detta görs i ett väldigt tidigt skede går det att planera servicen och utföra åtgärden utan att ett haveri ska behöva ske.

På detta sätt uppnår man flera saker.

 • Planerbarhet; personal används effektivt och mindre akuta ärenden.
 • Färre larm; tidiga varningar är gjorda för att minska mängden kritiska alarm som ofta är reaktiva.
 • Säkerställ optimal prestanda; avvikelser rapporteras så fort de uppstår.
 • Färre haverier i kylmaskiner och värmepumpar.

Tillsammans är detta en stor del av prediktivt underhåll som baseras på tillstånd av enskilda komponenter

Resultat – Energioptimering och prediktivt underhåll.

I dagsläget hittar vi nästan alltid en eller flera besparingsmöjligheter i de aggregat vi analyserar och ser ofta potential att sänka energiförbrukningen med 10-30%, övervakningen gör det också möjligt att minska haveririsken avsevärt. Du kan djupdyka i olika case och kundberättelser här!

För att uppnå detta måste man introducera prediktivt underhåll och säkerställa att, service sker när enskilda komponenter börjar tappa prestanda, inte när ett system havererar. Flera av våra partners erbjuder prediktivt underhåll om du kontaktar oss kan vi sätta dig i kontakt med rätt person.

Bonusdokument:

Som hjälp på traven för att komma igång har vi gjort en guide, som kan laddas ner kostnadsfritt här.

Dessutom har vi tillsammans med ledande fastighetsägare och partners tagit fram en samling dokument som underlättar implementationen av prediktivt underhåll. Från att samla in rätt data till att säkerställa att den används.

Om du vill kickstarta din resa och känna att din organisation jobbar på ett effektivt sätt med kylmaskiner och värmepumpar tveka inte att ta del av våra dokument och hör av dig till oss.

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

 • Spring Update from the ClimaCheck network

  All around the world, partners from the ClimaCheck network works tirelessly to support equipment owners on their way to a more sustainable organisation

 • Sommaren är på ingång, förväntar ni er haverier i kylmaskiner?

  Baserat på tiotusentals mätningar kan vi konstatera att majoriteten av alla haverier går att undvika. Kylmaskiner havererar inte på grund av att det blev varmt, utan på grund av ineffektiv drift  över långa perioder.

 • ClimaCheck gästspelar i Energihandboken – The Podcast

  Fokusen på Energibesparing ökar dagligen, ta chansen att lyssna in när vår VD Carl-Johan, Mats, och Kay djupdyker i prestandaanalys av kylmaskiner och värmepumpar!

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!