Spetsa kompetensen inför sommaren!

By |Published On: 2021-04-13|

Prestandaanalys är det effektivaste sättet att få information hur effektivt kylmaskiner och värmepumpar fungerar!

Sommaren är annalkande och det är nu man kan åtgärda problem som vid varmare väder kan leda till haverier! En komplett prestandaanalys underlättar felsökning men är också nödvändig för att kunna jobba effektivt med energioptimering och prediktivt underhåll.

Vårerbjudande:

Vi erbjuder nu paketpris för företag att delta i en heldagsutbildning (antingen en heldag eller två halvdagar), för att vässa sin kunskapen i prestandaanalys.

Som företag deltar ni med minst fyra deltagare men ni har möjlighet att vara upp till 15 deltagare för samma pris. Varje utbildningstillfälle är anpassat till det deltagande företaget.

Erbjudandet gäller både Level 1 och Level 2.

Level 1 fokuserar på hur man använder ClimaChecks hård- och mjukvara samt att tolka resultaten av mätningarna på kylmaskiner och värmepumpar.

Level 2, fokuserar på mer avancerad användning av ClimaCheck för prediktivt underhåll och energioptimering av system. För Level 2 krävs att deltagaren har praktisk erfarenhet från ett antal mätningar med ClimaCheck och vilja att utveckla sin förmåga i mätning och analys av mer komplexa system.

För bokning och/eller mer information om utbildningen kontakta oss på: Training@ClimaCheck.com

https://slussen.azureedge.net/image/14511/new_Potential_Verification_nonumbers.jpg

Funderar du på varför det inte räcker att få ut den önskade temperaturen från kylmaskiner och värmepumpar? Du kan läsa mer om kostnaden att inte optimera anläggningar här. Genom att säkerställa prestandan sänktes elförbrukningen med 26% (70 000 kWh/månad)

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

  • Rethinking HVACR Maintenance: The Imperative change of Business-as-Usual

    In an era of where technology rapidly evolves and the focus on sustainability rapidly increases, it's clear that traditional “BAU” approaches are no longer sufficient.

  • Exciting Leadership Change at ClimaCheck

    Stockholm, Sweden - ClimaCheck, a global leader in HVACR performance analysis, is pleased to announce a new CEO.

  • ClimaCheck onsite software version 6 is released!

    We are now releasing version 6 of our ClimaCheck onsite software. Contact us to upgrade.

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!