Knowledge

KTH

  • Stor besparing trots att det fungerade!

    En av anledningarna är att anläggningsägaren sällan upplever något större problem, så länge de ”får” den önskade temperaturen. En viss frekvens av driftstopp och haverier ses som en del av verkligheten, så länge servicefirman snabbt kommer och får igång systemet igen så accepteras det.

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.