”Business as usual” bromsar energiomställningen!

By |Published On: 2022-05-10|

Baserat på tusentals mätningar och optimerade system kan vi konstatera att det ofta är möjligt att minska elförbrukningen med 10-30% i kylmaskiner och värmepumpar, genom att ändra “Business as usual”. Då kylmaskiner, värmepumpar och luftkonditionering står för 20% av den globala elförbrukningen och 30-60% i kommersiella fastigheter. För att uppnå nya klimat, miljö och hållbarhets mål är det nödvändigt att fokusera mer på dessa system.

Detta är en i stort sett ”orörd” effektiviserings möjlighet i många fastigheter, på grund av att få ifrågasätter effektiviteten i kylmaskiner och värmepumpar så länge den önskade temperaturen uppnås. Något som gör att den nödvändiga förändringen tar lång tid. 

För att klara målet är det kritiskt att dessa system inkluderas i effektiviseringsarbete, på ett korrekt sätt. Det spelar ingen roll om elen är grön el eller ej, elanvändningen måste minska! Genom att få ner förbrukningen så minskar även mängden el som måste ersätta med grön el. För att komma tillrätta med denna överkonsumtion måste ”business as usual” (BAS) ändras. Arbetet kring och med kylmaskiner samt värmepumpar är inget undantag.

Det stora missförståndet.

Att ha rätt temperatur och få klagomål är inte en bra indikation på att kylmaskiner och värmepumpar fungerar effektivt med bra prestanda. Aggregaten är ofta robust maskiner som kan leverera rätt temperatur ineffektivt över lång tid (om än med ökad haveririsk). Ett tydligt resultat av detta är att antalen haverier ökar när en köldknäpp eller värmebölja inträffar. Det är viktigt att förstå att haveriet sällan sker på grund av köldknäppen/värmeböljan utan på grund av en längre tids dålig drift. Det är med andra ord möjligt att åtgärda problem innan de orsakar ett haveri. Om man har rätt information.

För att komma åt detta problem behöver man vara medveten om vissa saker.

Information om det två första punkterna återfinns i länkarna. Delar av den sista återfinns i vår guide (gratis nedladdning).

När man har rätt information ska det vara möjligt att ändra ””business as usual” samt att anpassa avtal och organisation till de nya möjligheterna. Ett resultat av detta är detta bör vara prediktivt (tillståndsbaserat) underhåll , dock är det en ny form av underhåll. Så om det inte efterfrågas är det stor chans att man inte får det.

Idag är det tydligt att förändringen inte sker tillräckligt snabbt, även fast förändringen är möjlig. En del i detta tas upp i rapporten ”TJÄNSTEUTVECKLING på värmemarknaden” där det konstaterades att ett en hel bransch riskerar att missa en tjänstefiering. En konsekvens av detta är att delar av den effektivisering som är möjlig uteblir.

Nya tjänster, nya möjligheter

Om man inte efterfrågar en tjänst, så är det stor risk att man inte får den! Effektiv energieffektivisering och prediktivt underhåll tillhör dessvärre sådant som riskerar att utebli. För att minska risken att missa stora besparingar har ClimaCheck tillsammans med ledande fastighetsbolag och partners tagit fram dokumentation för att säkerställer att information (när man har den) används för prediktivt underhåll och energieffektivisering.

Tycker du att det är intressant att ta nästa steg i energieffektivisering och vill veta mer kan du boka en demo med oss. Vill du ha dokumentationen skickad till dig, så är det bara ett mejla oss.

Share this story!

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.

More news

 • ClimaCheck online

  ClimaCheck online – Maintenance – 6-7/7

  During this weekend (sixth and seventh of July), ClimaCheck online will be through some planned maintenance.

 • HVACR optimisation and the potential reduction of CO2!

  Multiple organisations have evaluated the saving potential within HVACR optimisation, and reached similar conclusions: it is possible to reduce CO2 emissions by millions of tons by optimising HVACR systems.

 • Midsummer celebration and information on our office hours for the Summer!

  This special time of year brings us together to enjoy the light, dance around the Maypole, and welcome the summer!

Talk to a ClimaCheck specialist

Our proven solution increase energy efficiency by 10-30% and reduce maintenance costs in any air conditioning, refrigeration or heat pump system!