Knowledge

Climat change

 • The price is what?!

  Electricity prices is increasing across Europe. Sweden is no exception, […]

 • Du kan inte styra vädret! Men du kan förhindra haverier i kylmaskinen, när det blir varmt!

  När ett haveri inträffar är det för sent, alla andra […]

 • Säkerställ prestanda och god drift inför sommaren!

  Genom att kontinuerligt övervaka prestanda i kylmaskiner, värmepumpar och luftkonditioneringssystem […]

 • Why it is worth to invest money on Measuring and Verification of your equipment!

  Today huge amounts of money are invested in top of […]

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.