Knowledge

ClimaCheck

 • ClimaCheck driver Vinnova finansierat projekt för att; flytta effekt och optimera kylanläggningar i butiker

  Kylan börjar bita sig fast och ett redan ansträngt elsystem belastas ytterligare. Elpriserna är rekordhöga och brist på el kan tvinga fram roterande frånkoppling av områden. Genom att flytta effekt och optimera befintliga system är det möjligt att i närtid minska trycket på elnätet.  

 • Why different kind of savings shorten the ROI

  Due to lack of information about additional cost connected to bad operations, many savings can be harder to estimate. Frankly, they could be missed completely because the cost is taken when there is no other option.

 • ClimaCheck Newsletter May

  New Forces!  My work with performance analysing based on thermodynamics […]

 • Stor besparing trots att det fungerade!

  En av anledningarna är att anläggningsägaren sällan upplever något större problem, så länge de ”får” den önskade temperaturen. En viss frekvens av driftstopp och haverier ses som en del av verkligheten, så länge servicefirman snabbt kommer och får igång systemet igen så accepteras det.

 • New distributor in Italy and Switzerland

  The ClimaCheck Network is growing, and we are happy to […]

 • ClimaCheck certifierar kylmaskiner och värmepumpar

  Vi lanserar nu ”ClimaCheck certifiering” – en tjänst där ClimaCheck […]

 • ClimaCheck certified systems

  We are now launching ”ClimaCheck certified systems” a service, where […]

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.