Knowledge

ClimaCheck online

 • ClimaCheck system integration.

  As soon as a deviation is found it is possible to plan when to fix it and avoid performance drift and breakdowns. This reduces the risk of breakdowns as well as it often saves 10-30% energy.

 • Vägledning för att flytta effekt och optimera kylanläggningar!

  I livsmedelsbutiker och storkök finns det en möjlighet att sänka temperaturen i kyl- och frysdiskar under natten och lagra kyla i varorna och på så sätt minska eleffektbehovet under de kritiska timmar på morgonen. 

 • Dynamisk styrning sänker förbrukningen markant för anläggningsägare.

  Projektet genomfördes under våren 2023 och visar att det under gynnsamma förhållanden är möjligt att halvera effekten under de kritiska morgontimmarna och samtidigt avsevärt sänka energiförbrukningen.

 • ClimaCheck one of seven selected companies in the Skyline program

  The buildings in New York City is according for over 70 percent of the city's greenhouse gas emissions. As one of seven companies, ClimaCheck will join the Skyline program.

 • Ta inte prestandan i kylmaskiner och värmepumpar för givet!

  En av anledningarna till att det går att spara så mycket är att prestandan i kylmaskiner och värmepumpar tas för givet så länge rätt temperatur uppnås. Aggregaten är ofta robusta, så de kan leverera rätt temperatur under långa perioder men med en ineffektiv drift.

 • Var en del av att sänka Europas elförbrukning med 5%

  Det konstateras regelbundet att energieffektivisering har störst och snabbast effekt […]

 • How fast is it possible to start save energy?

  Based on thousands of optimised systems, we know that it is usually possible to reduce the power consumption with 10-30% in air conditioning, refrigeration, and heat pump (HVACR) systems.

 • ClimaCheck at Chillventa

  With the ongoing energy and climate crisis energy efference is crucial to reduce the humans impact on the climate. To reach optimal performance during all different operations, it is essential to analyse performance in HVACR systems.

 • How efficient troubleshooting saves money and energy in HVACR systems.

  In recent publications and news, we have discussed the common savings potential of 10-30% in air conditioning, refrigeration, and heat pump systems when energy optimisation and predictive maintenance is introduced. Did you know that these savings do not take reduced failure cost and downtime into account?

 • Why opening the “black box” finds new saving opportunities, time after time!

  One of the main reasons that ClimaCheck finds saving opportunities of 10-30%+ in basically every system that is analysed is the unique analysis. Which is basically an EKG for air conditioning, refrigeration, and heat pump systems and the impact is as big (in another industry).

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.